Adevarul despre mierea de albina/ The truth about honey

Cu toții știm din popor ca mierea de albine este un produs miraculos foarte benefic pentru sănătatea noastră, dar oare chiar este adevărat?! Vom descoperi in următoarele rânduri.

Mituri medicale

Este bine cunoscut ca mierea este privită ca un panaceu pentru boli precum arsurile pieli , aciditatea gastrica, tromboflebita, rinosinuzita sau durerile de gât .

Pentru ca mierea a fost băgată in alimentație, religie, sănătate și a fost singura sursa de îndulcire pana când sa descoperit trestia de zahăr.

Este miere un panaceu? Ea ar trebui sa conțină vitamine, antibiotic și aminoacizi esențiali ca sa tratam arsurile, sa vindecam astmul si sa calmam durerile de gât. In continuare, sa vedem care este conținutul mierii: 82% zaharuri, 17% apa ,0,3% proteina și vagi urme de vitamine și minerale. Așa ca, apropriindune de clarificarea mitului conform căruia mierea este forte buna in creșterea copilului, vindecarea bolilor cronice și a durerilor de gât, principala competentă a mierii este doar de îndulcitor.

Albinele fac miere în mod natural, ele o fac pentru că au nevoie de ea.

Albinele trebuie să lucreze extraordinar de greu să producă acea miere, să găsească și să colecteze nectarul, să o regurgiteze, să o deshidrateze, să-l concentreze si să o stocheze ca miere în stup. Albinele au nevoie de nectar de la cinci milioane de flori pentru a produce doar o jumătate de kilogram de miere și această miere este necesară pentru a alimenta stupul în lunile de iarnă.

Atunci când albinele sunt crescute, mierea, împreună cu alte substanțe produse de albine, cum ar fi jeleu regal, polen de albine și ceară de albine, sunt luate din stup și vândute pentru consum uman. Mierea este înlocuită cu o soluție de apă cu zahăr, care nu are nici substanțele nutritive necesare albinelor, nici puterea de a proteja sistemul imunitar al acestora .

Omul vine cu o torță de fum și fură fagurele, este inevitabil ca unele albine să nu fie ucise în timpul acestui proces.

Regina albinelor este omorâtă de către apicultor in fiecare an și după o alta regina este introdusă in stup.

O metoda brutala prin care apicultorul înseninează regina este când colectează de la masculii de Albina strivindu-le capul și toracele.Reginele sunt după inseminate folosind cârlige și seringi. De asemenea, adesea li se decupeaza aripile pentru a împiedica plecarea lor in alta colonie.

Pe lângă toate acestea, mierea și alte produse făcute de albine sunt produse animale, deci nu sunt vegane!

Arată ca-ti pasa!

Viitorul e vegan!

EN: We all know  that honey is a miraculous product very beneficial to our health, but is it really true? We will discover in the following lines.

MEDICAL MYTHS

It is well known that honey is seen as a panacea for diseases such as skin burns, gastric acid, thrombophlebitis, rhinosinusitis or sore throats. Because honey was brought into food, religion, health and was the only source of sweetening until sugar cane was disovered. Is honey a panacea? it should contain  vitamins, antibiotix and esential amino acids to treat burns, to heal asthma and calm neck pains. Next, let’s see what the honey content is : 82% sugars, 17% water, 0,3% protein and vague traces of vitamins and minerals. So, in order to clarify the myth that honey is a good force in raising the baby, curing chronic diseases and throat soreness, the main competent honey is only sweetener. Bees naturally do honey, they do it because they need it.

Bees must work extraordinarily hard to produce that honey, find and collect nectar, regurgitate it, dehydrate it, concentrate it and store it as honey in the hive. Bees need nectar from five million flowers to produce just one pound of honey and this honey is needed to feed the hive in the winter months.

When bees are grown, honey, along with other bee products such as royal jelly, bee pollen and beeswax, are taken from the hive and sold for human consumption. Honey is replaced with a solution of water with sugar, which has neither the nutrients needed for bees or the power to protect their immune system.

The man comes with a smoke torch and steals the honeycomb, it is inevitable that some bees will not be killed during this process.

The bee queen is killed by the beekeeper every year and after, another queen is introduced into the hive.

A brutal method by which the beekeeper quenches the queen is when he collects from the males of bee by striking their head and thorax. The regiments are after insemination using hooks and syringes. They also often cut their wings to prevent them from going to another colony.

Besides all this, honey and other products made by bees are animal products, so they are not vegan!

Show that you care!

The future is vegan!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat asta: